Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Hofpoortje van Rotterdam door de eeuwen heen

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Hofpoort en klik op ENTER
Het Hofpoortje van Rotterdam door de eeuwen heen

In 1298 ligt aan de mond van de Rotte een grafelijk domein, bestaande uit het ambachtje Rotterdam, waarvan het deel ten westen van de rivier met inbegrip van het kasteel Wedena en de ambachten Bokelsdijk, Bloemersdijk en Cool aan Jan I, graaf van Holland en Zeeland, is gekomen.
Het deel ten oosten van de Rotte was reeds grafelijk domein.
Op 17 maart 1299 ontvangt Rotterdam stadsrechten en vrijdom van tol.

Bij gebrek aan gegevens kan moeilijk vastgesteld worden, wanneer de middeleeuwse poorten van Rotterdam verrezen.
Ze moeten evenals de muurtorens dateren uit de 14de eeuw, ook al worden ze pas in de 15de eeuw vermeld. Ze waren toen nog terdege verdedigingswerken, die door aanvallers gerammeid werden: in 1426 - de roerige tijd van Jacoba van Beieren - en in 1488/89 - toen jonker Frans van Brederode zich in en om Rotterdam uitleefde.

Het Hofpoortje diende oorspronkelijk waarschijnlijk slechts als toegang tot de stad voor de bewoners van het slot Weena.

delfschepoort1670

1670

De Delftse Poort met links de Hofpoort

hofpoortje1704

1704

De Hofpoort

Hofpoort maquette (22K)

pompenburgzuil

De in 1778 nieuw gebouwde Hofpoort-met-zuil aan het begin van de Oppert,
rechts, nog net te zien, de Delftse Poort.

aquarelmetzuil

Het ophaalbruggetje, richting Hofpoort, gaat over de Kolk, later de Delftse Vaart genoemd

Gezien vanaf de Oppert in noordelijke richting

De Heerlijkheid van Weena, onder de naam van Hof bekend, waaraan de Hofdijk en het Hofpoortje hun naam ontlenen.
Dit Hof van Weena heeft buiten de Delftsepoort in de Ramen gelegen.
Het is een adellijk slot en stamhuis van de edelen van Weena geweest, die nakomelingen zouden zijn van een jongere broer van de Heer van Wassenaar, burggraaf van Leiden.
Weena was al een ru´ne voor de Spaanse troebelen.
In het jaar 1676 of 1677 werden tijdens graafwerkzaamheden in een raam nog een zilveren drooplepel en enige fundamenten gevonden.
Het verhaal deed de ronde dat er niemand anders dan de Heer van Weena door 't Hofpoortje mocht gaan.
Hij had er de sleutels van en kon dag en nacht in de stad komen als het hem beliefde. Voor dit recht en privilege moesten de Heren van Weena in oorlogstijd zestien gewapende mannen houden, te weten tussen de Delftsepoort en 't Hofpoortje.

De stad Rotterdam heeft in 1590 het Hof van Weena in eigendom verkregen door het aan te kopen.
Kort na 1590 zijn de lakenramen van het terrein tussen de Westewagenstraat en de Coolvest overgebracht naar het door de stad aangekochte Hof van Weena.
In 1592 werd er een sloot gegraven ten bate van de Ramen buiten 't Hofpoortje, welke Ramen klaar waren in 1593.

Op 21 juni 1614 verkochten de Heren van het Gerecht de brug liggende over de Rotte, bij de Hofpoort, voor 80 gulden.
Daar werd op dezelfde plaats een stenen brug gebouwd, waarvan de eerste steen gelegd werd op 8 augustus en de laatste op 3 oktober 1615.
De Hofpoort verbond de Oppert met de stadssingel.
De Hofpoort kreeg in 1618 meer allure door de aanleg van een valbrug. Tegelijkertijd werd 't Hofpoortje verwijd en werd de vloer verhoogd.

Hofpoort maquette (22K)

Na de oprichting van de nieuwe Delftse Poort (1768-1772) werd in 1778 ook een nieuwe Hofpoort gebouwd. Het was een merkwaardige stadsversiering. Boven de doorgang stond een zuil, geflankeerd door vier leeuwen, geschapen door de beeldhouwer Johannes Keerbergen. Toen in 1833 de Hofpoort gesloopt moest worden in verband met de aanleg van het Hofplein, hebben de vier leeuwen in 1860 een plaats gekregen op de Koningsbrug over de Oudehaven. Drie ervan werden later geplaatst voor een der flatgebouwen aan de Maasboulevard en een voor een kazerne te Ede.

pappaleeuw

mammaleeuw

zoontjeleeuw

leeuwuitede
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Augustus 2014