Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten volgens de kroniek van De Raadt en/of Rotshouck

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Jonker Frans en klik op ENTER
Rotterdam tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten volgens de kroniek van De Raadt en/of Rotshouck

De twee groepen (de Hoeken en de Kabeljauwen) ontstonden niet alleen onder eenvoudige en onaanzienlijke personen, maar vooral onder de voornaamste adel van het land. De onenigheid tussen de partijen is al begonnen in 1330. Hierdoor werden door heel Holland in elke stad, in ieder geslacht en in elk huisgezin door de twisten, de ene broeder tegen de andere strijdend, personen tot de dood toe vervolgd. Deze Hoekse en Kabeljauwse twisten hebben wel 150 jaar geduurd, in welke ellende alle herenhuizen, kastelen en dorpen in heel Nederland bijna geheel verwoest en verbrand zijn.

aadplaat4 (107K)

Onder de regering van Philips van BourgondiŽ waren de onenigheden tussen de partijen wat minder, zodat Holland enige tijd in rust was, maar de twisten zijn weer opgelaaid ten tijde van Maximiliaan van Oostenrijk. In 1479 zijn de Hollandse steden weer in partijschappen verdeeld geraakt. In die tijd was heer Walfart van der Veer stadhouder over Holland. Deze stadhouder heeft de aanhang van de verschillende partijen proberen te verenigen. Hij heeft daartoe in het jaar 1479 een generale dagvaart aan alle Hollandse steden, edelen en dorpen laten uitschrijven om te vergaderen binnen de stad Rotterdam om aldaar alle verdeeldheden neer te leggen.

De heer Walfart van der Veer is op de afgesproken tijd vanuit Den Haag naar Rotterdam gekomen. Hij verwachtte daar alle aangeschrevenen, ook diegenen die uit verscheidene plaatsen al onderweg waren op dagvaart naar Rotterdam. Zo gebeurde het dat de baljuw van Rotterdam, Jan van Roomerswael genaamd, bevreesd was dat de leden van de Hoekse partij, die ook ter dagvaart aangeschreven waren, de stad zouden overmeesteren. De baljuw heeft de burgerij daartegen in opstand doen komen en heeft de schutterij bijeen geroepen. De schutters zijn naar het logement van de stadhouder gegaan. Hoewel de heer Walfart van der Veer aan tafel zat, deed hem dat meteen opstaan en hij zei dat hij terstond uit de stad moest vertrekken. Wat de stadhouder ook deed.
Hij stelde daarop Joris de bastaard van Brederode aan als overste kapitein om de stad Rotterdam goed te bewaren en is toen van Rotterdam naar Den Haag vertrokken.
Omdat de Hoekse partij tegen hem opstond, heeft hij zijn stadhouderschap in 1480 neergelegd. De hertog Maximiliaan van Oostenrijk stelde Joost van Laleyn in zijn plaats aan als stadhouder over Holland.

maximiliaan1 (38K)

In 1481 hebben de Hoekse partijen Leiden ingenomen door het beleid van een Gelders kapitein, de heer van Brouckhuse. De steden Haarlem, Amsterdam en Delft hebben daarop een gecommitteerde naar de hertog gezonden om hem er voor te waarschuwen dat de Hoeken wel eens alle Hollandse steden en dorpen zouden kunnen overmeesteren. Waarop de hertog terstond de heer Joost van Laleyn, stadhouder van Holland, beveelt om met macht van het volk de Hoeken te weerstaan. De heer Jan van Ranst, markgraaf van Antwerpen, wordt hem samen met een hoop soldaten tot hulp toegezonden.

Ook werd de heer Philips, bastaard van Brabant, met zijn soldaten ontboden. Zij werden geordonneerd de stad Rotterdam binnen te trekken om te voorkomen dat Dordrecht en Gouda, die Hoeks waren, Rotterdam zouden innemen. Daarna zond de hertog nog wat soldaten naar Rotterdam en is toen zelf met veel grote heren Rotterdam binnengekomen. De hertog heeft Joris bastaard van Brederode, die overste kapitein van Rotterdam was, de sleutels van de stad afgenomen en ze aan heer Philips, bastaard van Philips van Brabant, gegeven.

De stadhouder Joost van Laleyn is vanuit Den Haag met veel adellijken in Rotterdam de hertog Maximiliaan tegemoet gekomen. Toen al deze adel in de stad Rotterdam was, kwamen de gecommitteerden van de Hoekse partijen om de hertog om vergeving van hun misdaad te verzoeken.

Hertog Maximiliaan is vanuit Rotterdam naar Gouda vertrokken om orde op zaken te stellen, waar hij alle Hoekse steden aanschrijft. Vervolgens trekt hij naar Leiden, waar hij enige opstandelingen laat doden, waarmee de ellende in Holland voor enige tijd ten einde is gebracht tot deze in 1488 weer opgerezen is door de hierna volgende oorzaak.

mariavalt (71K)

1482

Maria van BourgondiŽ valt van haar paard

Toen Maria, hertogin van BourgondiŽ, in 1482 gestorven was, nadat zij met haar man de hertog Maximiliaan van Oostenrijk de landen vijf jaar had geregeerd en een zoon Philips en een dochter Maria van BourgondiŽ (die jong stierf) achterliet, vervielen de landen weer in grote twisten en oorlogen. Hertog Maximiliaan wilde het voogdijschap van zijn zoon aannemen. De bloedverwanten van de jonge Philips, die zijn mombers of voogden waren, stonden hiertegen op en wilden dat men de jonge landsheer in handen van de Staten zou laten. Maar Maximiliaan wilde het voogdijschap met alle geweld. Tegenover hem stonden de heer Philips van Cleve en meer andere adel, waardoor de landen wederom in facties werden verdeeld. Te weten in Kabeljauwse, die het met hertog Maximiliaan hielden en de Hoekse partijen die met de adel van het land waren. Deze Hoekse partij onder heer Philips van Cleve en meer andere heren hebben zich versterkt binnen de stad Sluis in Vlaanderen om tegen haar vijanden van en naar Holland te varen.

frans (16K)

In 1488 was binnen Sluis ook Jonker Frans, de jongste zoon van Brederode. Deze heeft anno 1488 een hoop volk te Sluis ingescheept, waarmee hij in Delfshaven is aangekomen en naar de stad Rotterdam is getrokken. Jonker Frans heeft zonder tegenstand Rotterdam ingenomen. Hij heeft degenen, die van de Kabeljauwse partijen waren en het met de Rooms-Koning Maximiliaan hielden, eruit gejaagd. Terstond heeft jonker Frans een hoop volk ingescheept om Schoonhoven in te nemen, maar zijn volk werd daar afgeslagen en kwam toen weer in Rotterdam. Zo was Rotterdam door de Hoekse partijen ingenomen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 November 2015