Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Hillegersberg in 1882 volgens Carel van Nievelt

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Hillegersberg in 1882 volgens Carel van Nievelt

Carel van Nievelt. Chiaroscuro, vertellingen tussen licht en donker. Leiden, 1882, blz. 50 vlg.

Hertaling.

Hillegersberg is een Zuid-Hollands dorp, ongeveer een uur gaans van Rotterdam gelegen. Om er te komen, volgt men de Schiestroom tot aan de buurtschap de Heul, wijd berucht wegens haar eigenaardige wijze van Pinksterviering. Vervolgens slaat men rechtsaf een straatweg in, die - grote zeldzaamheid in dit gedeelte van ons vaderland - beplant is met bomen, weliswaar vlijtig verminkt, maar toch niet ganselijk afgemaakt. Onder het schrale lommer beweegt men zich afwisselend langs groene weiden, groene sloten, groene moestuinen en talrijke aan weerszijden tussen groen verscholen buitenplaatsjes. Aldus kuiert de duffe stadbewoner het vriendelijke dorpje binnen, genoeglijk gestemd over het bijeentreffen van zoveel groenigheden binnen zo luttele afstand van zijn winkel of kantoor.

Mijn beminde stadgenoten, de Rotterdammers, hebben deze toelichting niet van node: want voor de deftige personen onder hen is "den Berg" een gezochte begraafplaats; en voor de niet-deftige mensen is het een uitverkoren ontspanningsoord. Zij allen rijden er dus op hun beurt heen - de rijke personen stom en stapvoets en met grote staatsie, om er zich te laten bijzetten - de arme drommels (die na hun dood de zinkput in het Crooswijkse veen voor lief moeten nemen) jolend en tierend, holderdebolder in breukige kalessen en volgepropte omnibussen, teneinde zich er in een theetuin te verhitten met schommelen en slechte drank.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Mei 2018