Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1572 volgens Hadrianus Junius (Adriaen de Jonghe)

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Latijnse School en klik op ENTER
Rotterdam in 1572 volgens Hadrianus Junius (Adriaen de Jonghe)

Hadrianus Junius, 1511 - 1575, doctor in de medicijnen en geleerde van naam. Vr 1573 onder andere rector van de Latijnse School te Haarlem, daarna stadsgeneesheer te Middelburg.

Rotterdam is een overvloedige stad met grote rijkdommen, die de inwoners van Rotterdam door middel van het bereiden en verhandelen van laken vermeerderen.

De welvaart komt echter voornamelijk uit zee door het vangen van haring. Daartoe hebben de Rotterdammers in een bepaalde tijd van het jaar een grote hoeveelheid zeer grote vissersschuiten, die tegen het geweld van de vijand gewapend zijn, gereed. De schuiten zijn bijna gelijk aan vrachtschepen en ze worden buizen genoemd.

Rotterdam heeft een scheepstimmerwerf met een wijde en stille haven, waar veel schepen in mogen. Er kunnen ook veel schepen in de binnenste boezem van de Maas, die vermaard is vanwege het vangen van zalm. Deze haven heeft Rotterdam, niet zonder grote kosten, voorzien van een kade van harde blauwe steen.

Desiderius Erasmus heeft de stad onsterfelijke versiering en licht gegeven, toen hij haar in zijn geschriften overal met een dankbare herinnering tot zijn vaderland en geboorteplaats verklaarde.

Het is negen jaar geleden (in het jaar 1563) dat Rotterdam, waar geen slechte huizen stonden, door een brand die door de onachtzaamheid van een kuiper werd veroorzaakt toen er plotseling een groot onweer losbarstte, jammerlijk vernield is. Door de snelle wending van het vuur gingen er meer dan negenhonderd huizen verloren. Ook werden er veel schepen vernietigd en enkele mensen, die zich al te stoutmoedig toonden in het helpen, werden door het vuur verslonden.

Maar de pracht van de huizen nu, die die van de eerdere huizen ver overtreft, getuigt ervan dat de schade die door deze brand veroorzaakt werd heel goed te herstellen was, zodat deze huizen nu bijkans voor van marmer kunnen doorgaan.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 December 2017