Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Guilielmus Hornius over Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Guilielmus Hornius over Rotterdam

Guilielmus Hornius, Gentenaar, R.K. geestelijke, die zich ca. 1680 te Rotterdam vestigde. Poemata, Rotterdam, 1698: Roterodami encomium.

        Roterodami encomium

Adspicis hanc urbem! cui parvus, sicubi magnum,
Rotta dedit nomen, qua vaga terra patet.
Hanc spatiosa Mosae, jam triplicis, alluit unda;
Fluxa per alternas, atque refluxa, vices.
Nunc hac, nunc illac, simul huc, simil aspicis illuc,
Ire, redire, graves, divite merce, rates.
Hic satus, et fusus, Sol et Sal orbis, Erasmus
Visitur; excellens, aeris, et artis, opus.
Scilicet, hic spectas magno florere decore,
Jure forum, naves mercibus, arte scholas.
Spectator quicumque venit, laudator abivit.
Bis capit hic, corpus quodque, cor omne, locus.

Vertaling:

        Lof van Rotterdam

Gij ziet deze stad, aan welke de kleine Rotte zijn naam heeft gegeven, een naam met een grote klank, overal, waar de wijde aarde openligt. Het ruime water van de Maas met haar brede bedding bespoelt haar, al naar het getij opgestuwd of terugvloeiend. Rijk beladen koopmansschepen ziet gij hier onophoudelijk af en aan komen. Gij ziet er het voortreffelijke bronzen beeld van Erasmus, zaad der wereld en spil waarom zij draaide, zon en zout van de aarde. Voorwaar hier aanschouwt gij een schone opbloei van recht, handel en wetenschap. Al wie deze stad bezoekt, keert vol bewondering terug. Zo behaalt zij een tweevoudige overwinning: op het lichaam en op de geest.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 December 2021