Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam volgens Lodovico Guicciardini

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Erasmus en klik op ENTER
Rotterdam volgens Lodovico Guicciardini

Lodovico Guicciardini, 1523 - 1589, Florentijn, in dienst van hertog Cosimo de Medici, later te Antwerpen woonachtig. Zijn Descrizione di tutti i Paesi Bassi verscheen in 1567. De Hollandse vertaling is om- en bijgewerkt door Petrus van den Berghe, genaamd Montanus (ca. 1560 - 1625), Latijns schoolmeester te Amsterdam. Beschrijvinghe van alle de Nederlanden... met verscheyden Historien ende aenmerckingen vermeerdert en versiert door P(etrus) M(ontanus). Amsterdam, 1612. blz. 434.

Na het vertrek der Spanjaarden heeft Rotterdam de door haar geleden schade vergeten doordat ze in gunstige omstandigheden kwam, toen daar de meeste koophandel van het land werd gedreven zonder verder de pijn van de oorlog te voelen. De meeste koopvaarders uit het oosten en het westen arriveerden nu in Rotterdam. Daardoor hebben de stad en haar burgerij veel voordeel genoten. De stad werd dan ook in alle hoeken volgebouwd met zeer grote huizen, ten gerieve van de koopman, om er zijn waren te kunnen opslaan.

Het welvaren van deze stad is ook vermeerderd doordat het slecht ging met Brabant en Vlaanderen. Veel rijke kooplieden trokken daarvandaan naar Rotterdam. Hierdoor moest deze stad langs de nieuwe haven voor een groot gedeelte met zeer sierlijke gebouwen uitgebreid worden, de oude stadsvesten afbrekende, zodat Rotterdam tot de machtigste steden van Holland gerekend kan worden.

Het gaat Rotterdam goed door de koopmanschap, scheepsrederijen en scheepsbouwerijen. Hulken (vrachtschepen), razeilen (grote zeilschepen voorzien van razeilen), boots (kleine zeewaardige vaartuigen met een of twee masten), haringbuizen die daar voor een groot deel thuishoren. Die brengen uit de zee groot profijt binnen, zodat Rotterdam een voortreffelijke koopstad van Holland genoemd kan worden.

Waar voortijds onder de dijk schamele vissershuisjes plachten te staan, waarnaast een kasteel, slot Bulgersteyn, dat nu is vergaan, was, is nu een goed van muren en wallen voorziene stad ontstaan. Langs de dijk is nu een mooie en voorname straat met daarnaast nog andere straten en grachten. Er zijn twee geschikte havens voor de schepen die niet op stroom willen liggen.

Tot haar marktveld heeft Rotterdam een heerlijke wijde overwelfde brug over de Maas. Daar staat het beeld van de zeer vermaarde Erasmus bij de kerk van St. Laurens op een voetstuk. Voorts heeft Rotterdam alles wat tot een stad van aanzien behoort. Zij heeft ook een plaats voor de kooplieden, waar ze kunnen vergaderen, gewoonlijk de Beurs genoemd, gebouwd.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 December 2017