Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Gemeentelijk Gasbedrijf van Rotterdam beveelt u gaarne aan

1931


Want, nietwaar, wanneer in dezen tijd sprake is van toepassing van gas, dan valt er wel met zekerheid op te rekenen, dat wordt bedoeld: de aanschaffing van gas als brandstof, als middel dus, om warmte op te wekken.

Slechts enkele tientallen jaren terug trof men het in hoofdzaak aan als verlichtings-artikel, van welke plaats het thans bijna geheel verdrongen is door den electrischen stroom.

Echter, kan het als een intern verschijnsel worden gekenschetst dat het gas het ter­rein der binnen-verlichting moest ontruimen, hetzelfde kan niet worden beweerd van de straatverlichting.
In verband met haar uitstekende hoedanigheden en vooral met haar bedrijfszekerheid wordt aan de gasverlichting, met name voor de drukke hoofdstraten en pleinen, in de buitenlandsche steden vaak de voorkeur gegeven.

Ondanks het geweldige terrein, dat met de verlich­ting voor het Rotterdamsche gasbedrijf verloren ging, wist dit bedrijf zich te handhaven en uit te breiden, en wel door het gebruik van gas voor andere dan ver­lichtings-doeleinden te propageeren, met name als de ideale brandstof.

Bij het gebruik van gas heeft de brandstof-aanvoer automatisch plaats van uit de hoofdbuis in de straat en de binnenleiding naar het verbruiktoestel. Hierdoor wordt den verbruiker de arbeid voor het onderhouden van het vuur (door bijvulling van brandstof) en de noodzakelijkheid van brandstof-inslag en -opslag be­spaard. De gasvlam kan op zeer gemakkelijke wijze gesteld en geregeld worden.

Mogen wij U enige voorbeelden tonen?

ggbgeiser

ggbkachel

Vanzelfsprekend tegen billijken prijzen.

Van Uw Gemeentelijk Gasbedrijf van onze dierbaren stad Rotterdam

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 Juni 2004