Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Oude Gasthuis van Rotterdam volgens de kroniek van Gerard van Spaan

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gasthuis en klik op ENTER
Het Oude Gasthuis van Rotterdam volgens de kroniek van Gerard van Spaan

Hoewel ik voor nu nog tot de oren toe in geestelijke gestichten verward en het klooster-, kerk- en paternosterkraken wel degelijk moe ben, zo zal ik er echter, nu ik er aan toe ben, mee doorgaan en beginnen met het Oude Gasthuis, hetwelk voordien recht achter het Stadhuis gestaan heeft. Dit was het St. Antonius Gasthuis. Het strekte zich uit van onder een dak van de Brouwerij 't Anker en 't Lam tot op of om de hoek van de Huibrug toe. Dit gebouw was van een torentje voorzien en stond recht tegenover de Gasthuissteeg. Dit Gasthuis was niet alleen gesticht voor armen, gebrekkigen, verminkten, lammen of in de krijg gewonden; maar ook voor Proveniers. De handvesten ervan luiden als volgt:

Privilegeboek van Rotterdam, fol. 63.
Stadsarchief van Rotterdam.

Van Mieris, Groot Charterboek IV, blz. 394.

Wat dunkt u Lezer, van zulke krachtige en bondige stukjes, ik zeg je dat, het is wel de moeite waard dat men ze uit en van woord tot woord overschrijft.
Nu begin ik er pas echt zin in te krijgen. Hier heb je er nog een van hetzelfde laken een pak.

stadhuismetprinsenkerk

1700

Links de Prinsenkerk, de kapel van het voormalige St. Agnietenklooster aan de Botersloot

ervoor de Huibrug

pal achter de Huibrug de achterzijde van het Stadhuis

Er zijn er die willen dat het Stadhuis het Gasthuis geweest is maar dat acht ik ongefundeerd; want het kerkhof is recht achter het Stadhuis op of terzijde van de Huibrug geweest.

Tien of twaalf jaar geleden was ik op de Huibrug met mijn neef Andries van der Smisse zaliger ter begrafenis; aldaar zag ik in het voorhuis een bijzonder groot been aan een touwtje hangen, dat daar naast andere doodsbeenderen uit de aarde opgegraven was.
Jan van den Berg, die voordien hier woonde, vond er ook bij het graven van een kelder verscheidene doodsbeenderen.

Webmaster Aad voegt eraan toe:

Het Stadhuis van Rotterdam in 1675
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 December 2016