Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De expediteur in de Rotterdamse haven anno 1950

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De expediteur in de Rotterdamse haven anno 1950

De expediteur vervult in de Rotterdamse haven een belangrijke functie. Wij zetten hier uiteen, wat deze functie zoal omvat.

De expediteur is de deskundige bij uitnemendheid op vervoergebied, die weet hoe de goederen snel, goed en goedkoop moeten worden verzonden. Hij is de vertrouwensman van de afzender respectievelijk ontvanger van de goederen. Gebruikmakend van zijn grote kennis van de op transportgebied bestaande mogelijkheden, sluit hij ten behoeve van zijn opdrachtgevers vervoercontracten af. Maar hij sluit niet alleen contracten af, hij zorgt ook voor dat deze goed worden nagekomen. Met andere woorden hij zorgt voor tijdige aflevering bij het schip, kijkt toe bij het laden en lossen, controleert of het aantal colli ofwel stuks klopt, of er schade is en reclameert zo nodig bij de vervoerder in afwachting van een later in te dienen schadevordering. Desgewenst dekt hij de verzekering en bij schade zorgt hij voor expertise en voor alle werkzaamheden, welke ten behoeve van de principaal hieruit voortvloeien. Voor deze werkzaamheden heeft hij beëdigde, vakbekwame controleurs in dienst, die toezien op de belading en lossing en die de eigenlijke controle, weging, meting en telling verrichten. Bovendien trekken deze de monsters en dat is geen sinecure, omdat de gezegelde monsters worden gebruikt bij geschillen die de opdrachtgever met zijn tegenpartij, over de kwaliteit bijvoorbeeld, mocht hebben.

In het internationale vervoer moeten goederen, het kan niet anders, grenzen passeren waar de douaniers staan, die invoerrechten en soms accijnzen heffen. Het is wederom de expediteur, die alle benodigde formaliteiten hiervoor vervult, en dat zijn er vele. Een goede expediteur kent uit ervaring de meeste standaard-koopcontracten en herhaaldelijk wordt hij door koper of verkoper hierover geraadpleegd. De taak van de expediteur is dus uitgebreid. Hij moet een gedegen warenkennis bezitten, op de hoogte zijn van alle douanevoorschriften en verdere overheidsbepalingen, niet alleen in Nederland maar van de hele wereld, want als er één stad ter wereld is van waaruit goederen naar alle windstreken worden verzonden, dan is dat Rotterdam.

De functie van havenexpediteur is veelomvattend en meer gespecialiseerd dan men wellicht vermoedt en juist de Rotterdamse expediteur heeft, dankzij zijn nauwgezetheid en plichtsbetrachting en dankzij ook de grote verscheidenheid van goederen, die in de Rotterdamse haven worden behandeld, een reputatie verkregen in de hele wereld, waarop hij terecht trots kan zijn.

De stand op de tentoonstelling Rotterdam-Ahoy' is verzorgd door de Vereniging van Rotterdamse Expediteurs, een vereniging waarvan praktisch alle expediteurs in de Rotterdamse haven lid zijn. Het secretariaat is gevestigd Pieter de Hoochweg 110, Rotterdam.

Ledenlijst der Vereniging van Rotterdamse Expediteurs:

Nederl. Stoomboot Rederij Akkermans, Prins Hendrikkade 59b.

N.V. Algemene Transportonderneming Van Gend & Loos, Rode Zand 20.

Algemeen Vrachtkantoor N.V., Rochussenstraat 78a.

American Express Co. Inc., Meent 120.

N.V. J.H. Bachmann's Expeditiebedrijf, Van Cittersstraat 30c.

Bazeler Rijnvaart Maatschappij N.V., Beursgebouw, Coolsingel 58.

Van Bennekum's Havenbedrijf, Graaf Florisstraat 116.

Wed. A. de Beukelaar, Wijnhaven 3a.

N.V. Transport Mij. Binneveld & Schellen, Keileweg 14.

N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, St. Jobsweg 30a.

N.V. Expeditiebedrijf v/h H. Braakman & Co., Prins Hendrikkade 1.

Brasch & Rothenstein, Calandstraat 7b.

Caleb Brett & Son Ltd., Heemraadssingel 80.

Bueninck & Co., Heemraadssingel 166.

Du Buisson & Co., Scheepstimmermanslaan 7b.

D. Burger & Zoon, Westerstraat 7.

N.V. "Citex" Expeditie- en Opslagbedrijf, Beursgebouw, Kamer 162.

J. Cleton & Co., Schiedamsesingel 175.

Comptoir Rhénan de Transports Fluviaux S.A., Parklaan 8.

"Copex" Rotterdam G.A., Calandstraat 7b.

N.V. Cornelder's Scheepvaart Mij., Westplein 2.

Daher & Co., Zalmstraat 15b.

Damco Scheepv.-Maatschappij N.V., Westplein 2.

Dammers en Co's Scheepv.- en Expeditiebedrijf N.V., Mathenesserlaan 466.

Erkelens Cooke & Marcus Expeditiekantoor N.V., Van Vollenhovenstraat 26.

Gebrs. Van Es, Mathenesserlaan 450.

P.A. van Es & Co. N.V. Parklaan 26.

Intern. Exped.bedrijf Felderhoff & Co., Adrianalaan 145.

Furness' Transport N.V., Calandstraat 11.

N.V. v/h Gerlach & Co., Provenierssingel 87b.

W.D. ter Haar, Beursgebouw, Kamer 322.

N.V. Hammerstein's Reederijbedrijf, Voorhaven 58-60.

N.V. Handelsveem, Willemskade 20.

Heinrich Hanno & Co., Nieuwland 4.

Scheepvaart- en Expeditiebedrijf Th.J. Hees, Schiedamsesingel 175.

Herfurth Scheepvaart- en Transportbedrijf N.V., Westerstraat 2.

A. van Hoboken & Co., Parklaan 34.

N.V. Holland-Amerika Lijn, Wilhelminakade.

N.V. Hollands Veem, Mathenesserlaan 363.

H. Hoogewerff Jr. & Co's Transportbedrijf N.V., Mathenesserlaan 344.

Hudig & Pieters, Calandstraat 49.

Hudig & Veder N.V., Willemskade 23.

N.V. Intern. Graanfactors- & Expeditiebedrijf, IJselstraat 12.

Intertransport, Parklaan 42.

Ivers & Van Staa, St. Jobsweg 30.

Jordan & Berger's Expeditie & Cargadoorsbedrijf, Nieuwland 4.

Kersten, Hunik & Co. N.V., Westplein 2.

N.V. Paul Klembt's Transport Comp., Maaskade 113.

N.V. Reederij v/h J.H. Koenigsfeld, Willemskade 19.

Koopvaart N.V., Maaskade 64.

Cargadoors- & Expeditiebedrijf F.W. Koudijs, Schiekade 37.

Fr. Kruis, Nieuwland 5b.

Kruthoffer & Doll, Feyenoordstraat 27.

Kuyper, Van Dam & Smeer, Van Vollenhovenstraat 50.

A.J. de Leeuw, 's-Gravendijkwal 45.

Lenders & Co., Westplein 2.

N.V. Leydsche-Oranje Nassau Veem, Willemskade 19.

Transport- en Handelmaatschappij D. Lijnzaad N.V., Beursgebouw.

N.V. Gebrs. Loos' Scheepvaart- & Expeditiebedrijf, Insulindestraat 46.

Meyer & Co's Scheepvaart Mij. N.V., Westplein 9.

N.V. Expeditie- en Scheepvaart Maatschappij v/h J.C. Meyers, Heemraadssingel 194.

Wm. Müller & Co. N.V., Zeemansstraat 13.

Nederlandsch Bevrachtingskant. N.V., Westzeedijk 118.

N.V. Nederlandsch-Zwitsersche Scheepvaart Mij, Rivierstraat 9-11.

N.V. Nederlandsche Rijnvaartvereen., Westerkade 2.

Firma tot Exploitatie van de Nederrijnsche Scheepvaart Maatschappij, Beursgebouw.

Nieuwe Matex N.V., Westerlaan 10.

Van Nievelt, Goudriaan & Co., Veerhaven 2.

Phs van Ommeren (Rotterdam) N.V., Westerlaan 10.

N.V. Expeditiebedrijf v/h Van Oppen & Co., Westzeedijk 108.

Pakhuismeesteren, Van Oldenbarneveldtstraat 12.

Peterson's Havenbedrijf, Joubertstraat 2.

Philippens & Co., Heemraadssingel 166.

Reimann, Stok & Kersken's Vereenigde Expeditiebedrijven N.V., Westerkade 24.

Edward T. Robertson & Son, Essenburgsingel 78.

Rotterdamsch Rijnvaartbedrijf N.V., Kon. Emmalaan 3.

Rotterdamsch Scheepsagentuur C.V., Van Vollenhovenstraat 50.

Ruys & Co, Veerhaven 7.

Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij N.V., Parklaan 22.

N.V. Schenker & Co's Internationale Expeditie, Wm. Buytewechstraat 70.

N.V. Gebrs. Scheuer, Heemraadssingel 166.

Louis Schlömer, Parklaan 8.

H. Schutter Jzn., Zalmhaven 10a.

Van der Schuyt-Van den Boom-Stanfries Rederij N.V., Oosterkade 9.

Seeuwen & Co., Westerkade 27.

Nederl. Expeditie- & Transportkantoor "Spedico", Parklaan 36.

Steinmann & Co., Schiedamsesingel 175.

C. Steinweg, Willemskade 20.

N.V. "Tankes" Tank- Expeditie- en Scheepvaartbedrijf, Meent 106.

Transportmaatschappij Traffic N.V., Westerkade 5b.

N.V. Gebr. Van Uden's Scheepvaart- en Agentuurmaatschappij, Veerhaven 15.

Van Uden's Transport Bureau N.V., Veerhaven 14-15.

N.V. Expeditiebedrijf J.T. Vervloet & Co., Mathenesserlaan 363b.

Vereenigd Expeditie-, Scheepvaart- en Cargadoorsbedrijf "Vesca", Zalmstraat 15b.

Vinke & Co., Parklaan 28.

Gebrs. Vismans, Noordsingel 40a.

Visser & Co., Heemraadssingel 175.

Vogelpoel & Noorweegen, Westerkade 24.

F.A. Voigt & Co. N.V., Van Vollenhovenstraat 14.

N.V. "Vola" Transport Maatschappij, Zeemansstraat 11.

Transportonderneming Joh. W. Vos, Nieuwe Binnenweg 102.

De Vries & Co., Veerkade 2.

N.V. Handels- & Transport Maatschappij "Vulcaan", Veerkade 5.

Wambersie & Zoon-C.V.o.A., Calandstraat 7.

N.V. Van Waveren's Graanhandel, Silo- en Veembedrijf "Concordia", Persoonshaven 90.

N.V. Wester Scheepv. Maatschappij, Van Vollenhovenstraat 24.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 April 2019