Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Erasmus volgens de kroniek van Gerard van Spaan (1651-1711)

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Erasmus en klik op ENTER
Erasmus volgens de kroniek van Gerard van Spaan (1651-1711)

Onder alle geleerden die Rotterdam heeft voortgebracht, munt onze grote Desiderius Erasmus uit. Erasmus is alhier in de Brede Kerkstraat geboren in het jaar 1467 en gestorven in Bazel in 1536.

Webmaster Aad voegt eraan toe:

De voortreffelijke boeken die hij heeft geschreven en nagelaten zijn in de wereld zo bekend, dat het mij niet nodig lijkt ze hier te noemen. Deze man is niet alleen bij alle brave lieden die zich bezighouden met boeken geliefd geweest, maar ook bij keizers en koningen vanwege zijn deftige geschriften. Niet alleen vanwege dat hij de verdorven Latijnse taal heeft hersteld, maar ook omdat hij de botte, onbeschofte gebreken der geestelijken nauwkeurig en meesterlijk onder een verbloemde schijn beschreven heeft.

Onze brave Rotterdammers hebben, om zich niet aan de snode zonde van ondankbaarheid schuldig te maken, voor deze van hun medeburgers ter eeuwige gedachtenis een standbeeld van koper en andere stoffen erbij gegoten, opgericht. Het staat hier op de Grote Markt aan het Oosteinde, op een overwelfde brug, op een blauw stenen piŽdestal van omtrent zes voet hoog. Dit staat er op te lezen:
Dit staat ter zijden.

Van achteren hebben de liefhebbers het volgende geschreven:

DESIDERIUS ERASMUS, geboren tot Rotterdam den 28 October 1467, gestorven tot Basel den 12 July 1536. Met een houten Pronkbeeld vereert 1549. In een blaauw arduin-steenen verwisselt 1557. 't Selve van de Spanjaarden ter neder geworpen 1572. Sedert wederom in stand gebracht. Eyndelijk van koper afgegoten en opgerecht 1622. Om het bouw-vallig brug-gewelf en breuke des voet-stuts afgenomen 1674. Is aldus herstelt 1677, als Borgemeesteren waren: Balthasar Verbeecq, Dominicus Roosmalen, Jacob de Brauw, Pieter de Mey, Fabryckmeesteren Leonard van Naarssen, Bartholomeus van den Velde.

De andere opschriften zijn voor de geleerden of beter gezegd Latijnse kost en daar bemoei ik me niet mee.

In het jaar 1572, tijdens het binnenvallen van Rotterdam van de bloeddorstige Spanjaarden en de moordzieke Walen, moest ook de stenen Erasmus er aan geloven. Niet omdat hij het eeuwig Edict had helpen smeden, maar omdat een paap alhier in de Grote Kerk predikte dat hij een ketter was geweest.

Het was een wonder om te zien hoe de Spekken hierop naar de markt vlogen en dit beeld verguisden en vermaledijden.
Naar het schijnt had Erasmus zich in wagenschot gespiegeld, want hij had een houten of liever stenen bakkes; hij wist van Teeuwis noch Meeuwis en stond zo pal als een paal. De Spekken, dit ziende, begonnen met potaarde, slijk en drek naar dit beeld te gooien alsof het om een levend lichaam ging. Toen schoten ze hem met hun roers de oren van de kop en de bonnet van het hoofd. Maar naar het schijnt werd Erasmus gramstorig, want hij kaatste de kogels, alsook enkele stenen, die ze hem naar de kop wierpen, zo ruiterlijk wederom, dat enige Spekken, die wat te dichtbij stonden, erdoor gekwetst werden. Toen hielden ze op met schieten en gingen hem met mokers en voorhamers te keer.
Kortom, ze werkten zo lang tot ze hem de kop van de romp en nolens volens van boven neder in het water kregen.

Voor het huis waar Erasmus geboren is staat te lezen:
Dit zal ik er nog aan toevoegen:

Omtrent 7 of 8 jaar geleden was er een Hoogduits edelman naast mijn deur in "de Maagt van Gent" (een huis aan de Delftsevaart dicht bij de Doelen) gelogeerd, die zeer begerig was om Erasmus' geboorteplaats en zijn beeltenis te zien. Voor het huis gebracht zijnde, was hij zeer verwonderd, doch toen hij op de markt kwam, viel hij voor 't Beeld op zijn knieŽn en dankte God in de Hoogduitse taal, dat hij hem waardig geacht had om hem de beeltenis van deze voortreffelijke geleerde man te laten zien.

photoerasmus2

Desiderius Erasmus Roterodamus

grootemarktkleur

De Groote Markt van Rotterdam

De historische plaats van het oudste standbeeld van Nederland

Desiderius Erasmus Roterodamus
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 December 2016