Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Rotterdamse droogdokken in 1926

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De Rotterdamse droogdokken in 1926

In de samenstelling van de Commissie voor de Bedrijven kwam geen verandering.

De verordening op het in gebruik geven der dokken bleef ongewijzigd.

Er werd belangrijk meer gebruik gemaakt van de dokken dan in 1925, n.l. voor 245 schepen, tegen 194 in dat jaar.

Deze waren verdeeld als volgt:

In dok I: 40 stoomschepen, 4 motorschepen, 2 zeilschepen, 2 lichters, 1 duikerklok, 1 drijvende bok, 1 kraanschip, totaal 51 schepen gedurende 193 dagen, 3 nachten;

In dok II: 57 stoomschepen, 1 bunkermachine, 1 onderzeeboot, totaal 59 schepen gedurende 195 dagen, 35 nachten en 1 zondag;

In dok III: 66 stoomschepen, gedurende 215 dagen, 54 nachten;

In dok IV: 68 stoomschepen, 1 motorschip, totaal 69 schepen gedurende 168 dagen, 39,5 nacht en 1 zondag.

Tezamen 245 schepen gedurende 771 dagen, 131,5 nacht en 2 zondagen.

Van deze schepen voeren 117 onder vreemde vlag.

De ontvangsten bedroegen voor de schepen, gedokt in:

Dok   I. ............f    7.333,55 tegen  f     7.341,46 in 1925

Dok  II. ............f   37.471,01 tegen f   28.659,26 in 1925

Dok III. ............f   90.270,36 tegen f   75.557,09 in 1925

Dok IV. ............f 143.965,71 tegen f 120.425,96 in 1925


Totaal: ............f 279.040,63 tegen f 231.983,77 in 1925

Alzo een vermeerdering van 51 schepen en f 47.056,86.

De dokken verkeren in goede staat. Door het drukke gebruik, dat juist in de daarvoor meest geschikte maanden van dok IV gemaakt werd, kon niet worden doorgegaan met het inwendig schoonmaken en schilderen van dat dok.

De dokken I, II en III werden uitwendig boven de waterlijn geheel schoongemaakt en geschilderd.

De stoomketels in dok I werden afgekeurd en uit dat dok verwijderd.

In verband daarmede werd dit dok voorzien van elektrische aandrijving der centrifugaalpompen, welke werden aangebracht, zonder dat het dok daarvoor buiten gebruik behoefde te worden gesteld.

De elektrische installatie in dok III kwam gereed, ook zonder dat dit dok voor langere tijd buiten gebruik behoefde te worden gesteld en voldoet goed, zodat nu met dit dok belangrijk vlugger gewerkt kan worden dan voorheen met de twee stoommachines.

Een van de beide stoomketels in dok II is oud en behoeft waarschijnlijk binnenkort vernieuwing. De andere is in goede staat.

De motoren en de pompen, alsmede de elektrische kabels en de verlichting in dok IV zijn in goede staat.

De dokvloeren werden op de gewone wijze onderhouden.

Een deel der vlotten in de Dokhaven werd van een nieuw dek voorzien.

De dokputten in de Dokhaven hebben nog voldoende diepte, die van dok IV in de Maashaven zal na 24-jarig gebruik moeten worden uitgebaggerd; hiertoe moet dit dok van zijn plaats gehaald worden. Van deze gelegenheid zal moeten worden gebruikgemaakt, om de stoelen, waaraan de stroomtoevoerkabels bevestigd zitten, bij dit dok te vernieuwen.

De dienstgebouwen zijn in goede staat. Loods en schaftlokaal zijn nog bruikbaar.

De lokaliteit voor de portier werd vervangen door een stenen gebouwtje, waarin tevens een wachtkamer voor heren experts.

Het personeel vervulde zijn taak naar behoren. Het bestaat evenals verleden jaar uit 1 hoofdopzichter (tevens werkzaam bij de Veren), 1 opzichter, 2 machinisten, 2 monteurs-elektricien, 2 stokers, 3 dokknechts en 7 portiers.

De directeur der Droogdokken,

J. Lugt.

Rotterdam, 31 maart 1927.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Maart 2021