Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Citaat uit: Processtukken waarin Dordtse haringkopers getuigenissen afleggen over Rotterdams welvaart in het jaar 1553

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Dordrecht en klik op ENTER
Citaat uit: Processtukken waarin Dordtse haringkopers getuigenissen afleggen over Rotterdams welvaart in het jaar 1553

De Dordtenaren verklaren ....... dat de stad Rotterdam betreffende alle neringen de stad Dordrecht ver overtreft. Ook is dat het geval aangaande alle andere welvarende stadjes die hier in het land liggen.

Rotterdam groeit met de dag, hetgeen men alleen al kan opmaken uit dat de huizen die daar zes of zeven jaar geleden maar zeven- of achthonderd gulden waard waren nu voor veertien- of vijftienhonderd gulden verkocht worden.

Bovendien heeft Rotterdam een grote bedrijvigheid in de zeescheepvaart. Er zijn in een klein aantal jaren ook meer dan dertig zeescheepvaartondernemingen bijgekomen. Bij deze rederijen horen ook bakkers, brouwers en dergelijke.

Dat de stad er tweemaal beter aan toe is dan ze voor die tijd was, althans welvarender is dan ze ooit geweest is en daarbij in alle neringen florerende ....

Binnen de eerder beschreven stad Rotterdam doet men ook veel aan lakenbereiding en er komt daar veel laken vandaan.

Sommige poorters van de genoemde stad Rotterdam verdienen ook de kost in het boerenbedrijf, wat men kan opmaken uit dat men in de stad in de wagenstraat, die men naar Delft rijdt, alsook in die naar Gouda en IJsselmonde, veel hooibergen ziet, aangezien de stad Rotterdam zowel voor de akkerbouw als voor de veeteelt zeer goed gelegen is .....

Dat men zou zeggen dat er geen bedrijvigheid in Rotterdam is .... Men kan integendeel opmerken dat binnen de stad niet één huisje, hoe klein ook, is, of het zal onmiddellijk verhuurd zijn....

Dat de weekmarkt in de stad Rotterdam zeer goed en volkrijk is en er veel boter en kaas verkocht wordt.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 December 2017