Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Citaat uit Claude Jordan

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Citaat uit Claude Jordan

Ca. 1650-ca. 1746. Frans reiziger en journalist. Voiages historiques de l'Europe. Paris, 1695. V, 234 vlg.

Hertaling.

Zeer gedenkwaardige en nauwkeurige historische reisbeschrijving door Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, Holland en Moskovië. Leiden, 1700, blz. 578. Vermoedelijk een vrije bewerking van het boek van Claude Jordan.

Rotterdam, is na Amsterdam de rijkste en bloeiendste stad van Holland. De toegankelijkheid van haar haven heeft de weg gebaand voor haar grote koophandel; want de grootste koopvaardijschepen kunnen daar binnen de stad laden en lossen, door middel van haar wijde diepe grachten, daarentegen zijn de Amsterdammers verplicht dat op Texel te doen.

De kanalen van deze stad zijn aan beide zijden versierd met mooie kaden en beplant met voortreffelijke bomen, even goed als te Amsterdam. Maar dit hebben zij voor op Amsterdam, namelijk zoet water dat nooit meer stinkt; ook is de lucht hier veel gezonder dan te Amsterdam. Men ziet hier overal huizen als paleizen. De publieke gebouwen, als de Beurs, het Raadhuis, de kerken en in het bijzonder de oorlogs- en scheepsmagazijnen, zijn de moeite van het opmerken waard voor een aandachtig reiziger.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

17 November 2021