Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Citaat betreffende Rotterdam in 1689

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Citaat betreffende Rotterdam in 1689

Reisboek door de Vereenigde Nederlandsche Provincien, Amsterdam, 1700, blz. 149.

Citaat betreffende Rotterdam in 1689:

De stad is metter tijd zo vergroot en verbeterd dat ze nu onder de beste Steden van Holland gereekend word, en behoeft in Koophandel en macht voor geen Hollandsche Stad, uitgezonderd Amsterdam, te wyken. Zy heeft veele schoone Havens daar de schepen laaden en lossen, en zulk een vertiering en vermaarden naam van 't Bier 't geen 'er gebrouwen word, als geen andere Stad van geheel Nederland.

Noot:

Vertiering: afzet, aftrek van handelswaren.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

17 November 2021