Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Ordonnantie van 1373 betreffende het bouwen van bruggen te Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld brug en klik op ENTER
Ordonnantie van 1373 betreffende het bouwen van bruggen te Rotterdam

Deze ordonnantie is afgekondigd in het jaar 1373:
Deze ordonnantie, hoe lam, kreupel of verminkt ze ook wezen mag, is mij de moeite waard geweest om van woord tot woord na te schrijven, niet alleen omdat ze de stad in kwartieren verdeelt, maar ook wat haar hoedanigheid en binnenste betreft, zo schreef Gerard van Spaan (1651-1711).

Hierna volgt nog een klein staartje. Dit handelt over de Begijne-brug en de brug achter de kerk, alsmede over de heul aan het einde van de Nieuwpoort, bij Willem Speykers huis. Verder over de brug in Gijsbert Beukelsstege. En verder over vleugels, wangen van bruggen enz.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

16 December 2016