Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een welverdiende hulde

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Een welverdiende hulde

Aandacht in het Algemeen Nederlands Familieblad van 29 januari 1884 voor het wel en wee van de Rotterdamse brandweer.

Hertaling.

In onze dagen is het een algemeen gebruik, ja men kan wel zeggen een mode geworden, om veeljarige diensten op een voor de jubilaris feestelijke wijze in kleiner of ruimer kring te herdenken. Ongetwijfeld heeft zulk een erkenning haar grote waarde. Zij stelt toch bloedverwanten en vrienden in een welkome gelegenheid, om van hun genegenheid en achting blijk te geven; terwijl zij de feestvierende een rustpunt schenkt, dat hem bij de ervaring hoe anderen zijn werk waarderen, met dubbele voldoening op de afgelopen levensbaan doet terugzien.

Valt er ook op de betekenis van sommige van die feestvieringen, waarbij eigenlijk meer een groot aantal jaren, dan wel een goed bestede tijd herdacht wordt: niet dus hier, waar we spreken willen van een vijftigjarig jubileum van nauwgezette plichtvervulling. Hier geldt het een welverdiende hulde brengen aan een man, die gedurende een halve eeuw met ijver zijn plicht deed zonder vertoon of ophef, zonder beloning; alléén gedreven door liefde voor de zaak, die hij vrijwillig diende, en door lust om hulp te bieden, waar die van hem gevraagd werd.

Wie met de samenstelling en inrichting der Rotterdamse brandweer van meer nabij bekend is, weet van hoeveel belang de werkkring der brandspuitmeesters is. Zij vormen als 't ware de schakel tussen bevel en uitvoering: hun hulp en leiding is voor de goede gang der brandblussing onmisbaar. Die taak met al haar eigenaardige moeilijkheden gedurende vijftig jaren zonder vertraging volbracht te hebben: ziedaar het feit, dat wij wensen te herdenken, waar wij deze regels wijden aan het jubileum van de brandspuitmeester van spuit 6, de heer A. Wels.

Op de 29ste januari 1834 werd Adrianus Wels door de Commissie van beheer over stadsgebouwen, enz. aangesteld als brandspuitmeester der Spuit van Wijk A No. 1; destijds staande aan de Glashaven bij de oude Zuiderkerk. De nieuwe spuitmeester trad in de plaats van zijn vader, de heer Jacobus Wels, die enige weken vroeger overleden was. Als voorzitter van het College van Hoofd- en Overlieden van Brandmeesters fungeerde in het jaar der benoeming van de spuitmeester Wels de heer Fr. Smeer jr., en als secretaris, de heer J.H. Minderop. Vele veranderingen heeft sedert 1834 tot op deze dag de inrichting van onze brandweer ondergaan. Wij willen een klein overzicht van de verleden organisatie laten volgen, omdat het de jubilaris zeker aangenaam zal zijn, de herinneringen aan vroegere dagen hier vermeld te vinden.

Iedere spuit werd "gedirigeerd" door drie brandmeesters en drie brandspuitmeesters en bediend door twaalf man, geaffecteerd aan de waterpomp, twintig man aan de perspomp, vier man aan de slangen, vier aan de pijp, bij verpozing, twee man, om bij nacht de flambouwen te dragen, en twee man voor de reparaties. De aanstelling had plaats door de heren Burgemeester en Wethouders.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 December 2022