Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

40-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
40-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Rotterdam is Hollands haven

En zijn Maas stroomt stoer en vrij,

Met de vaderlandse hemel

In haar diep, bij elk getij

En die aan haar oevers wonen,

Zij gedenken, 't hart als pand,

Wilhelmina van Oranje,

Koningin van Nederland.

1898 - 1938

Aangeboden door het gemeentebestuur van Rotterdam op 6 september 1938 ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden.

In de jaren 1898 - 1938 steeg de bevolking van Rotterdam van 309.307 tot 605.733 inwoners. Het aantal scholen voor voorbereidend onderwijs (bewaarscholen) bedroeg in 1898: 64 en in 1938: 110, terwijl het aantal leerlingen van deze scholen van 12.029 in 1898 steeg tot 16.905 in 1938; het getal scholen voor lager- en voortgezet onderwijs nam toe van 146 tot 364; het aantal scholen voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs van 4 tot 16. De schoolbevolking der lagere scholen bestond in 1898 uit 42.663 leerlingen en in 1938 uit 80.231, terwijl de scholen voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs in 1898: 829 leerlingen telden en in 1938: 4994 leerlingen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

21 Juli 2021