Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Uitbreiding van de 134ste psalm

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld psalm en klik op ENTER
Uitbreiding van de 134ste psalm

Door Heiman Dullaert, 1636-1684.

Hertaling:

Kerkgewijden, altaarknapen,
Die weleer de donk're nacht,
Als de zorgelozen slapen,
Rijker glans hebt toegebracht,
Door uw heil'ge ijvervuren,
Dan ooit maan de somb're uren,
Dan ooit zon de middag geeft:
Ei vergeet nu koets en veren;
Juicht zo, dat de lof des Heren
Boven alle sterren zweeft,
Sterren die met zoveel ogen
U bespiên,
En mitsdien
Van uw dienst getuigen mogen,
Eer zij voor het daglicht vliên.

Orgelspelers, harpenaren,
Fluitenblazers, hoort gij 't wel?
Stemt nu, strijkt nu, toetst nu snaren;
Paart de zang toch aan het spel;
Op, klimt op langs trap en drempel,
Tot het koor van deze tempel,
God tot een verblijf gesticht,
God van wie alle hemelkringen
Niet omvatten, niet omringen,
In wiens ontoegank'lijk licht
Duizend serafijnen krielen;
Laat, (wat stof!)
Tot zijn lof
Uwe lippen óók bezielen,
Antwoord d'englen in hun hof.

Kerkgewijden, altaarknapen,
Zo moge God, die met een woord
Aarde en hemel heeft geschapen,
Die u van zijn Sion hoort,
Uw godvruchtig tempelleven
't Aardrijk tot een erfdeel geven:
U, die zijn naam prijst,
Kronen boven and're volken,
Zoals Sion door de wolken
Boven and're bergen rijst;
En u, na dit sterf'lijk leven
In 't muzyk
Van zijn ryk
Eeuwig stem en tonen geven;
Smeekt hem hierom algelyk.

Noten:
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Augustus 2018